Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website, ons platform en onze diensten, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van de persoonlijke gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 25 mei 2018) stelt.

Wij zullen jouw gegevens nooit beschikbaar stellen aan derden of gebruiken voor andere (commerciële) doeleinden dan die behoren bij de aard van onze dienstverlening, zonder dat wij daar specifieke toestemming van jou voor ontvangen hebben.

Ons privacybeleid maakt onderdeel uit van onze Algemene Voorwaarden en is van toepassing op alle services en ondersteuning daarvan die wij aanbieden.

 

Welke persoonlijke gegevens bewaren wij en met welk doel?

Persoonlijke gegevens

 1. Voorletter(s) en Achternaam
 2. Adres
 3. Telefoonnummer(s)
 4. E-mailadres
 5. Geboortedatum (niet verplicht)
 6. IBAN gegevens
 7. IP-adressen

Doel(en)

 1. Leveringdiensten, producten en gepersonaliseerde communicatie
 2. Leveringdiensten, producten en communicatie per post
 3. Leveringdiensten, producten en gepersonaliseerde communicatie
 4. Bevestigings-, service-, marketing e-mails en overige gepersonaliseerde communicatie.
 5. Gepersonaliseerde communicatie en marketing- en servicedoeleinden.
 6. Betalingen en servicevergoedingen.
 7. Gepersonaliseerde communicatie en marketing- en servicedoeleinden.

Contact opnemen

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Naam

Wat doen wij met jouw gegevens?

Wij houden van duidelijkheid en transparantie. Daarom laten wij jou graag weten welke persoonlijke gegevens wij van jou bewaren, wat het doel ervan is en hoe lang wij deze persoonlijke gegevens bewaren. In onderstaand overzicht vind je dit duidelijk terug.

Doel

Om je de best mogelijke service te kunnen bieden en je optimaal van onze diensten gebruik te kunnen laten maken, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens van je nodig.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonlijke gegevens die rechtstreeks (mondeling, schriftelijk en digitaal) aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.

We gebruiken jouw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt en voor marketing- of servicedoeleinden die betrekking hebben op onze dienstverlening of voor zover daar toestemming voor is verleend.

Wij zijn continu bezig met het optimaliseren van onze services en de ondersteuning daarvan, en zullen de huidige dienstverlening in de toekomst verder ontwikkelen en/of nieuwe services aanbieden. Deze ontwikkelingen maken wij duidelijk kenbaar op onze website. Indien nodig zal ons privacybeleid hier in de toekomst op aangepast worden. Wij adviseren je dan ook om met enige regelmaat ons privacybeleid te lezen.

Termijn

Alle persoonlijke gegevens worden tot drie jaar na beëindiging van de klantrelatie bewaard. Dit met als doel een eventuele terugkeer tot een klantrelatie te vereenvoudigen. Uitgezonderd hierop zijn persoonlijke gegevens die door wet- en regelgeving een ander bewaartermijn geschieden.

Inzage en correctie

Wij kunnen je uiteraard inzicht geven in de persoonlijke gegevens die wij van jou bewaren en deze kun je ook te allen tijde, binnen onze Algemene Voorwaarden, laten corrigeren. Uiteraard verwijderen wij jouw persoonlijke gegevens, zoals gesteld binnen de AVG, als je ons daar specifiek om vraagt.

Je hebt dus het recht om ons te vragen inzage te geven in jouw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren of te verwijderen. Dit verzoek kun je indienen door een e-mail te sturen naar [email protected] of een brief te sturen naar Transparant IT, Hoogstraat 180a, 5615 PW Eindhoven. Binnen de wet- en regelgeving van de AVG honoreren wij dit verzoek te allen tijde.

Beveiliging van jouw persoonlijke gegevens

Wij beschermen jouw persoonlijke gegevens zo goed als mogelijk. Zo hebben wij organisatorische maatregelen genomen en passen we technische maatregelen toe om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Houd er echter altijd rekening mee dat geen enkel systeem volledig veilig is. Vanuit het oogpunt van goed vaderschap proberen wij er altijd voor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt zijn goed beveiligd zijn en niet ongewenst bij derden in handen kunnen komen.

Partners

Om onze service optimaal te kunnen aanbieden, worden wij in enkele van onze processen ondersteund door partners. De persoonlijke gegevens van onze klanten die eventueel in deze processen gebruikt worden, blijven eigendom van Transparant IT. Met elke partner die data voor ons verwerkt, hebben wij een verwerkersovereenkomst, waarmee de veiligheid van de persoonlijke gegevens naar behoren gewaarborgd is.

Wij voeren in opdracht van enkele partners een gedeelte van hun service uit. De persoonlijke gegevens die hiervoor aan ons verstrekt worden, vallen ook onder ons privacybeleid. Wij kunnen echter nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor de wijze waarop de partner jouw persoonlijke gegevens verzamelt en/of verwerkt. Dit valt buiten ons privacybeleid. Lees hiervoor de privacyregels van de desbetreffende partner goed door om te weten te komen hoe zij met jouw persoonlijke gegevens omgaan en hoe zij deze beveiligen.

Cookies

Onze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet, mobiele telefoon of ander digitaal apparaat worden geplaatst. Wij maken gebruik van cookies op onze website onder andere om de werking van onze website en daarmee jouw bezoekervaring te verbeteren, onze website te testen en te verbeteren en door het monitoren van websitebezoek de effectiviteit van onze online marketingcampagnes te meten.

Links

Op onze website kunnen hyperlinks naar websites van andere organisaties staan. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van jouw persoonlijke gegevens door deze organisaties. Wij raden aan de privacyregels van de betreffende website goed te lezen.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact op via onderstaande knop.